Jak przygotować dobry wniosek w odpowiedzi na otwarty konkurs Marie Curie-Skłodowska Innovative Training Networks w Programie Horyzont 2020

                                   

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym „CENTRUM” przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na szkolenie skierowane do osób zainteresowanych złożeniem wniosku w bieżącym konkursie Marii Skłodowskiej-Curie Innovative Training Networks, który potrwa do 15 stycznia 2019 r.

W spotkaniu obok ekspertów KPK i RPK wystąpi ekspert oceniający wnioski MSCA ITN w poprzednich konkursach.

 

data: 26 października 2018

miejsce: Uniwersytet Warszawski, Budynek Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Krakowskie Przedmieście 3, sala nr 1

PROGRAM WARSZTATÓW

REJESTRACJA: