Ankieta oceniająca szkolenie 13 lipca 2018

Ankieta oceniająca

SZKOLENIE FINANSOWE DLA SŁUŻB ADMINISTRACYJNYCH JEDNOSTEK

REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH DZIAŁAŃ Marii Skłodowkiej-Curie (MSCA)

 

Data: 13 lipca 2018, godz. 10:00– 13:00

 

Szkolenie poprowadziły:

Szkolenie skierowane było do służb administracyjnych jednostek biorących udział w Programie Horyzont 2020, wspierających naukowców w przygotowaniu wniosków i rozliczaniu kosztów w projektach.