Ankieta oceniająca spotkanie 23 sierpnia 2018

                                      

 

Ankieta oceniająca

Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej,
oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020

Data: 23 sierpnia 2018

Organizator: Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW

Miejsce: Politechnika Warszawska, ul. Koszykowa 75, Gmach Mechaniki, Piętro I, pok. 105