Ankieta oceniająca szkolenie on-line 5 października 2020 r.

                

ANKIETA OCENIAJĄCA

 

SPOTKANIE ON-LINE DLA INSTYTUCJI BIORĄCYCH UDZIAŁ W

PROGRAMACH RAMOWYCH BADAŃ I INNOWACJI UE POŚWIĘCONE

WYMIANIE DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WPROWADZANIA

REGULAMINÓW WYNAGRADZANIA W PROJEKTACH

 

Uniwersytet Warszawski, 5 października 2020 r.