Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020 – 23.08.2018

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW

zaprasza na

Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej,

oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020

Data: 23 sierpnia 2018, godz. 9.30 – 14:00

Miejsce: Politechnika Warszawska, ul. Koszykowa 75, Gmach Mechaniki, Piętro I, pok. 105

Program