SZKOLENIE FINANSOWE DLA SŁUŻB ADMINISTRACYJNYCH JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH DZIAŁAŃ Marii Skłodowkiej-Curie (MSCA) 13 lipca 2018

SZKOLENIE FINANSOWE DLA SŁUŻB ADMINISTRACYJNYCH JEDNOSTEK

REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH DZIAŁAŃ Marii Skłodowkiej-Curie (MSCA)

 

Data: 13 lipca 2018, godz. 10:00– 13:00

Miejsce: Sala 113, I piętro, Dawna Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

 

Szkolenie poprowadzą:

Szkolenie skierowane jest do służb administracyjnych jednostek biorących udział w Programie Horyzont 2020, wspierających naukowców w przygotowaniu wniosków i rozliczaniu kosztów w projektach.