SZKOLENIE FINANSOWE DLA SŁUŻB ADMINISTRACYJNYCH JEDNOSTEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE HORYZONT 2020

                     

 

Regionalny Punkt Kontaktowy „CENTRUM” przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SZKOLENIE FINANSOWE DLA SŁUŻB ADMINISTRACYJNYCH JEDNOSTEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE HORYZONT 2020.

data: 31 października 2018, godz. 10:00– 15:30

miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, sala 112 budynek nr 8, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

PROGRAM SZKOLENIA

 

REJESTRACJA:

 

Pola oznaczone * są wymagane

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), tzn. że dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.