Spotkanie informacyjno-mentoringowe „Planowanie ścieżki rozwoju kariery naukowej” CNBCh UW 30 maja

Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

zapraszają na: 

SPOTKANIE INFORMACYJNO – MENTORINGOWE:

PLANOWANIE ŚCIEŻKI ROZWOJU KARIERY NAUKOWEJ – INSTRUMENTY KRAJOWE I ZAGRANICZNE

ORAZ

NAJBLIŻSZE KONKURSY  W PROGRAMIE HORYZONT 2020

 

30 maja 2019 r. 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Aula C

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

 

 

Pola oznaczone * są wymagane

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), tzn. że dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.