Ankieta oceniająca spotkanie 19.01.2018 r.

  

ANKIETA OCENIAJĄCA SPOTKANIE

Temat„Polskie uczelnie – Strategia na Horyzont 2020”. Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji jako instrument umiędzynarodowienia jednostek naukowych.

Data: 19.01.2018 r.

Pola oznaczone * są wymagane

              Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).