Rejestracja na szkolenie WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W PROJEKTACH – OCHRONA I OBRÓT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMU HORYZONT 2020

                     

 

Regionalny Punkt Kontaktowy CENTRUM Programów Badawczych UE

na Uniwersytecie Warszawskim

we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE  zapraszają na szkolenie 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W PROJEKTACH – OCHRONA I OBRÓT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMU HORYZONT 2020

 

26 listopada 2018, godzina 9:00 – 14:15

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

Pałac Kazimierzowski, sala J. Brudzińskiego (parter)

 

Szkolenie skierowane jest do naukowców biorących udział w projektach badawczych, w tym w szczególności tych finansowanych ze środków programu Horyzont 2020 oraz pracowników administracji instytucji naukowych odpowiedzialnych za zarządzanie projektami badawczymi oraz własnością intelektualną w projektach badawczych UE.

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

Pola oznaczone * są wymagane

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), tzn. że dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

Wyrażam zgodę na przekazanie wyżej podanych danych osobowych do Komisji Europejskiej w celach sprawozdawczych.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację zdjęć z moim wizerunkiem zrobionych w trakcie szkolenia.