Kwestionariusz dot. zapotrzebowania na dostęp do infrastruktury dydaktyczno – badawczej

                                    

 

WAŻNE: Poniższy kwestionariusz ma charakter sondujący i ma na celu zbadanie zapotrzebowania na dostęp do infrastruktury dydaktyczno-badawczej oraz możliwości wspólnego wykorzystywania infrastruktury w ramach Sojuszu 4EU+. Poniższe pytania dotyczą instytucji członkowskich Sojuszu: Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Sorbońskiego – Sorbonne Université w Paryżu, Uniwersytetu w Mediolanie oraz Uniwersytetu Kopenhaskiego.

Ponieważ do tej pory nie została podpisana żadna umowa dotycząca korzystania z infrastruktury dydaktyczno-badawczej innych członków 4EU, dopiero po uzyskaniu zapewnienia od naszych partnerów o możliwości skorzystania z ich infrastruktury możliwe będzie przystąpienie do szczegółowych rozmów.

 

Okres wypełnienia poniższej ankiety został przedłużony do 28 marca, po 28 marca ankieta zostanie zamknięta.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), tzn. że dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.