EVENT REGISTRATION FORM

4EU Alliance Workshop – Flagship 2 – Europe in a Changing World: Understanding and Engaging Societies, Economies, Cultures and Languages
 

Organizer: University of Warsaw, PL
Event date: 15 October 2018
Workshop scientific contact person: Dr. Nicolas Maslowski – n.maslowski@uw.edu.plDr. hab. Antoni Bojańczyk, Prof. UW – a.bojanczyk@uw.edu.pl

Workshop administrative contact person: Diana.Pustula@adm.uw.edu.pl

 

 


 
Pola oznaczone * są wymagane

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), tzn. że dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

Thank you for your interest in the 4EU Alliance Workshop.

We regret to inform you that we are fully booked, and we cannot accept your registration.