EVALUATION FORM – Meeting 11/09/2018, SGH

 

EVALUATION FORM – Meeting 11/09/2018, SGH

Organiser:
Regional Contact Point CENTER
for Research Programmes of the European Union 
in the University of Warsaw

 

Please take a moment to respond to the following questions so that we may improve in our efforts to meet your needs.

 

Pola oznaczone * są wymagane

      Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), tzn. że dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.