Warsztaty „Aspekty prawne i ochrona danych osobowych w programie Horyzont 2020” 02.12.2019

Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE 

zaprasza na warsztaty pt.: 

„ASPEKTY PRAWNE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PROGRAMIE HORYZONT 2020”

 

poniedziałek, 2 grudnia 2019 r., 09:30-14:30

Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego,

Wydział Neofilologii, ul. Dobra 55, sala 2.019, II piętro

 

Warsztaty adresowane są do służb administracyjnych z dobrą znajomością języka angielskiego, wspierających naukowców w przygotowaniu umów grantowych, negocjowaniu umów konsorcjum w imieniu beneficjentów, jak i zarządzaniu projektami w programie Horyzont 2020..

 

Ważne informacje:

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięcia terminu warsztatów w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń

 

Rejestracje będą przyjmowane do czwartku 28 listopada.

 

 

Pola oznaczone * są wymagane

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), tzn. że dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.