Ankieta oceniająca szkolenie – Jak przygotować dobry wniosek w odpowiedzi na otwarty konkurs MSCA ITN

                                         

 

ANKIETA OCENIAJĄCA SZKOLENIE

Jak przygotować dobry wniosek w odpowiedzi na otwarty konkurs Marie Skłodowska – Curie

Innovative Training Networks w Programie Horyzont 2020

 

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Budynek Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Krakowskie Przedmieście 3, sala numer 1

Data: 26 października 2018

 

 

Pola oznaczone * są wymagane

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), tzn. że dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.