Ankieta oceniająca szkolenie 13 lipca 2018

Ankieta oceniająca

SZKOLENIE FINANSOWE DLA SŁUŻB ADMINISTRACYJNYCH JEDNOSTEK

REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH DZIAŁAŃ Marii Skłodowkiej-Curie (MSCA)

 

Data: 13 lipca 2018, godz. 10:00– 13:00

 

Szkolenie poprowadziły:

Szkolenie skierowane było do służb administracyjnych jednostek biorących udział w Programie Horyzont 2020, wspierających naukowców w przygotowaniu wniosków i rozliczaniu kosztów w projektach.

 

 

 

Pola oznaczone * są wymagane

godnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), tzn. że dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.