Ankieta Oceniająca Spotkanie „WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW – przygotowanie wniosków na ERC Starting Grants oraz ERC Consolidator Grants”

                                       

 

Ankieta Oceniająca Warsztaty

 

„GRANTY DLA NAJLEPSZYCH – PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW NA ERC STARTING GRANTS ORAZ ERC CONSOLIDATOR GRANTS W RAMACH BIEŻACYCH KONKURSÓW OGŁOSZONYCH W PROGRAMIE HORYZONT 2020.”

24 września 2018 r., godz. 9:00 – 15:00

 

 

Pola oznaczone * są wymagane

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), tzn. że dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.