Ankieta oceniająca spotkanie – Planowanie Ścieżki Rozwoju Kariery Naukowej

    

 

ANKIETA OCENIAJĄCA SPOTKANIE INFORMACYJNE

PLANOWANIE ŚCIEŻKI ROZWOJU KARIERY NAUKOWEJ
– INSTRUMENTY KRAJOWE I ZAGRANICZNE W TYM PROGRAM HORYZONT 2020

29 października 2018, godz. 9:15 – 12:00

Politechnika Warszawska, ul. Rektorska 4
budynek Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

sala 4.05, piętro IV

 

Pola oznaczone * są wymagane

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), tzn. że dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.