Ankieta oceniająca spotkanie 23 sierpnia 2018

                                      

 

Ankieta oceniająca

Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej,
oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020

Data: 23 sierpnia 2018

Organizator: Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW

Miejsce: Politechnika Warszawska, ul. Koszykowa 75, Gmach Mechaniki, Piętro I, pok. 105

 


 

Pola oznaczone * są wymagane

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), tzn. że dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.