Spotkanie informacyjne na temat Sojuszu 4EU+ (dla pracowników i studentów UW)

 

Spotkanie informacyjne

 

Uniwersytet Warszawski, aula dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej

 

5 grudnia, 09:00-11:30

 

Klauzula-informacyjna-spotkanie informacyjne 4EU+

 

Pola oznaczone * są wymagane

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), tzn. że dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu Państwa rejestracji i udziału w w/w wydzarzeniu.
Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
Zgodą na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres: Marta.Brelih-Wasowska(at)adm.uw.edu.pl.
Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
Podstawę do przetwarzania danych osobowych, oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako „dane wymagane” stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 dane są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Następnie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego. Obowiązek prawny wynika z przepisów podatkowych i o rachunkowości, którym podlega administrator.

Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu wskazanego powyżej, po tym czasie zostaną usunięte.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konferencji, a następnie przez okres wymagany przepisami podatkowymi i o rachunkowości. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
Odbiorcy danych
Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z w/w wydarzeniem.
Dane mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.